Om Psykologkompaniet

Psykologkompaniet drivs av Lotta Astré, leg psykolog och organsiationskonsult, med tolv års erfarenhet av privat och offentlig företagshälsa. Lotta har arbetet med både privata företag, kommuner, samt myndigheter. Uppdragen har varit på individ-, grupp- och organisationsnivå.