Privatpersoner

Som privatperson kan man ibland behöva stöd från någon utomstående. Läs mer om de olika inriktningarna på stöd som Psykologkompaniet erbjuder.

Hemsidan är uppbyggnad, och kommer att fyllas på med mer information allteftersom.

Vill du veta mer, eller saknar du någon tjänst? Hör av dig på info@psykologkompaniet.se eller ring 0735057735.