Chefscoaching

Chefscoaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som genom att växla mellan reflexion och handling utifrån chefens individuella nuläge och vision möjliggör utveckling av chefs- och ledarskapet. Psykologkompaniet erbjuder chefscoaching både i grupp och individuellt. Varför inte låta cheferna inom företaget gå i chefscoaching parallellt? Det kan ge ett lyft för ledarskapet med en direkt påverkan på medarbetare och verksamhet. Chefscoaching leder också till ett hållbart ledarskap vilket i sin tur ökar attraktionen som arbetsgivare!