Om Psykologkompaniet

Våra Psykologer

Marina Engelstad

Marina har jobbat på Psykologkompaniet sedan sommaren 2021. Hon har en bred erfarenhet med tidigare anställningar inom företagshälsa, vårdcentral, arbetsförmedling och skola.

Marina Engelstad – leg psykolog, organisationskonsult

Lotta Astré

Lotta startade Psykologkompaniet 2019. Hon har lång erfarenhet av privat och offentlig företagshälsa. Uppdragen har varit på individ-, grupp- och organisationsnivå. Lottas strävan är att människor ska må så bra som möjligt i sin vardag, på arbetsplatsen och i livet i stort.

Lotta Astré – leg psykolog, organisationskonsult, verksamhetschef