Om Psykologkompaniet

Vår administratör

Anna Hansdotter

Anna började på Psykologkompaniet i januari 2024. Det är hon som kommer hålla i bokningar och förfrågningar och vara er första kontakt via mail eller telefon.

Anna Hansdotter – administratör, kontorsansvarig

Våra Psykologer

Andreas Lundin

Andreas har tidigare erfarenhet av att vara psykolog inom skola, missbruksvård, habilitering och företagshälsa. Han har vana att genomföra både individuella samtal och grupphandledningar.

Andreas Lundin – leg psykolog

Marina Engelstad

Marina har jobbat på Psykologkompaniet sedan sommaren 2021. Hon har en bred erfarenhet med tidigare anställningar inom företagshälsa, vårdcentral, arbetsförmedling och skola.

Marina Engelstad – leg psykolog, organisationskonsult

Lotta Astré

Lotta startade Psykologkompaniet 2019. Hon har lång erfarenhet av privat och offentlig företagshälsa. Uppdragen har varit på individ-, grupp- och organisationsnivå. Lottas strävan är att människor ska må så bra som möjligt i sin vardag, på arbetsplatsen och i livet i stort.

Lotta Astré – leg psykolog, organisationskonsult, verksamhetschef