Om Psykologkompaniet

Psykologkompaniet drivs av mig, Lotta Astré, leg psykolog och organisationskonsult, med lång erfarenhet av privat och offentlig företagshälsa. Jag har arbetet med både privata företag, kommuner, samt myndigheter. Uppdragen har varit på individ-, grupp- och organisationsnivå. Min strävan är att människor ska må så bra som möjligt i sin vardag, på arbetsplatsen och i livet i stort.