Krishantering

Kriser går vi människor igenom nu och då. Vissa är en naturlig del av livets gång, såsom nära anhörigs död, barn som flyttar hemifrån, eller en eventuell skilsmässa. Andra utlöses av yttre allvarliga händelser. Det kan röra sig om arbetsplatsolyckor, hot och våld, naturkatastrofer, och förhållanden i arbetet som kan innebära stark psykisk påfrestning (tex genomgripande förändringar i organisationen eller den egna arbetssituationen).

I arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 1999:7 kan man läsa att de verksamheter som omfattas av arbetsmiljölagen ska krisstöd ”planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet”. Med krisstöd menas ”det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner”.

Psykologkompaniet kan hjälpa till att skapa rutiner för krishantering i organisationen, utbilda i kristeroi, samt vara ett aktivt stöd vid allvarliga händelser.

Vill du veta mer? Hör av dig på info@psykologkompaniet.se eller ring 0760-001930.