Konflikthantering

Konflikter är något vi människor hamnar i hela tiden. Ofta kanske vi inte ens tänker på att de kan kallas för konflikter. Ibland handlar det om att man inte tycker samma i en fråga, ibland handlar det om att man vill göra något som man vet inte är bra för en. I alla relationer finns en viss konfliktpotential närvarande. Vissa människor har utvecklat bra strategier för att hantera konflikter, andra inte. Psykologkompaniet arbetar både med att öka kunskapen kring konflikter och hur dessa kan hanteras,  samt medling i konflikter som redan har uppstått.

Vill du veta mer? Hör av dig på info@psykologkompaniet.se eller ring 0760-001930.