Värdegrundsarbete

Vilken värdegrund har ni i ert företag?

Det kanske är en fråga som ni inte ens har funderat på. Värdegrundsarbete kan tyckas vara lite flummigt, men en välgrundad och välförankrad värdegrund kan gynna företaget på flera sätt. När företetagets värdegrund blir levande, dvs är något som man pratar om och förhåller sig till i vardagen, då har vi större gemensam förståelse för målen med verksamheten och vad vi förväntar oss av varandra och risken att kollegor far illa i det sociala sammanhanget på arbetsplatsen minskar. Båda dessa aspekter gör att arbetsgrupper kan fungera på ett bättre sätt vilket i sin tur leder till ökad trivsel, produktivitet och minskade kostnader för t ex sjukskrivning.

Vill du veta mer? Hör av dig på info@psykologkompaniet.se eller ring 0760-001930.