Företag

Fler och fler företag inser vikten av att ha en fungerande organisation, ett hållbart ledarskap, välfungerande arbetsgrupper och medarbetare som mår bra. Att satsa på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter och att stötta organisationer, grupper och individer gynnar både människorna inom företaget och ekonomin.

På Psykologkompaniet skräddarsyr vi alla uppdrag utifrån de behov som finns i just din organisation. Läs mer om de olika tjänsterna under varje flik.

Vill du veta mer, eller saknar du någon tjänst? Hör av dig på info@psykologkompaniet.se eller ring 0760-001930.