Kartläggningar

Har du en arbetsgrupp som du inte fungerar som den borde? Idag är många organisationer slimmade och då blir det viktigt att grupperna fungerar optimalt. När det inte gör det kan det yttra sig i konflikter, illojalitet till beslut och i allmänt gnäll. Inte sällan kan det som chef vara svårt att fånga vad det är som gör att det inte fungerar. Psykologkompaniet har god erfarenhet av psykosociala kartläggningar i arbetsgrupper. Kartläggningen kan genomföras på olika sätt:

  • Enskilda intervjuer med medarbetare
  • Fokusgrupper
  • Enkäter

Oavsett vilken metod man använder sig av, är det viktigt att syftet med kartläggningen är tydlig, och att man som arbetsgivare är beredd att jobba vidare med resultatet.

Vill du veta mer? Hör av dig på info@psykologkompaniet.se eller ring 0760-001930.