Grupputveckling

Att arbetsgrupper får möjlighet att reflektera över hur de arbetar tillsammans kan vara givande oavsett om grupperna är välfungerande eller inte. För arbetsgrupper som inte fungerar som de ska kan ett grupputvecklingsarbete vara skillnad mellan trivsel och missnöje, hälsa och ohälsa, attraktivitet som arbetsgivare och hög personalomsättning. Arbetsgrupper som fungerar tillfredsställande kan istället behöva stärka det som är bra, men också utveckla det gemensamma arbetet till organisationens fördel. Att skapa en robust samarbetskultur är något som berör alla delar av företaget.

Vill du veta mer? Hör av dig på info@psykologkompaniet.se eller ring 0760-001930.