Handledning

Syftet med handledning är att bidra till reflexion, utforskning, lärande och utveckling genom dialog och en rad andra underlättande metoder. De som deltar i handledningen tar en aktiv del i sin egen utveckling. I yrken där man möter människor i hög utsträckning är handledning ett naturligt inslag för att skapa kollegialt lärande och förebygga ohälsa. Psykologkompaniet leder främst processhandledning, men även viss typ av ärendehandledning förekommer.

Vill du veta mer? Hör av dig på info@psykologkompaniet.se eller ring 0760-001930.