Konflikthantering

Konflikter är något vi människor hamnar i hela tiden. Ibland handlar det om att man inte tycker samma i en fråga på jobbet, ibland handlar det om att man vill göra något som man vet inte är bra för en. I arbetsgrupper finns en viss konfliktpotential alltid närvarande. Vissa människor har utvecklat bra strategier för att hantera konflikter, andra inte. Psykologkompaniet arbetar både med att öka kunskapen kring konflikter och hur dessa kan hanteras,  samt medling i konflikter som redan har uppstått.