Stödgrupper

Vi kommer till hösten att starta upp en stödgrupp för anhöriga till personer i missbruk. Där kan du gå med för att träffa andra i samma situation. I gruppen är målet att få mer stöd och kunskap om hur man hanterar en situation där någon man bryr sig om sitter fast i missbruk. Vi eftersträvar att gruppen skall bestå av cirka fem personer, så att man enklast skall kunna känna sig bekväm med att dela sina tankar och känslor i en lagom stor samling. Gruppen leds av en legitimerad psykolog från Psykologkompaniet, och träffas vid fem tillfällen under hösten samt vid ett uppföljande möte en tid efter att de ordinarie träffarna är avslutade.

Hur kan man stötta sin närstående?
Vad kan ge upphov till ett beroende?
Hur undviker man att själv bli alltför ledsen och uppgiven över situationen?
Ska jag försöka hjälpa ännu mer, eller gör jag tillräckligt?
Hur fungerar missbruksvård och psykiatri för personer som är fast i missbruk?