Förändringsledning

Det enda som är konstant är förändring.

Hur vi hanterar förändringar är olika från person till person. Vissa välkomnar och utmanas av förändringar, medan andra vill ha det som det alltid har varit. Är din organisation i ett förändringsläge? Det kan röra sig om allt från byte av lokaler, en ny inriktning på affärsverksamheten, till förändringar i personalsammansättningen. Som chef är motstånd i olika grad mot förändring mer en regel än undantag, men genom att förbereda sig själv och sina medarbetare på bästa sätt kan motståndet minska och förändringen gå så smidigt som möjligt. Psykologkompaniet kan vara en samarbetspartner i förändringsprocesser.