EFT – Tapping

Vi har löpande EFT-prova-på-träffar. Vill du veta mer om dessa träffar hör av dig till marina@psykologkompaniet.se.

EFT är en metod som utvecklats i USA. Den kan ses som en modern form av psykologisk akupunktur och innebär att man knackar med sina egna fingertoppar på ett antal specifika punkter samtidigt som man fokuserar på sitt problem. Det är användbart för många olika problemområden som berör oss känslomässigt så som stress, oro, fobier, ångest, trauma mm, men också vid olika fysiska besvär. Forskning visar att man med EFT kan få effekt inom flertalet områden (se bild nedan).

EFT används av miljontals människor världen över, tack vare sin enkelhet och att resultaten ofta märks direkt. Allt fler behandlare även i Sverige börjar få upp ögonen för EFT, allt eftersom nya forskningsrön stödjer metodens effektivitet vid olika känslomässiga och fysiska besvär. Människor försöker ofta med kontroll och intellektuell förståelse komma till rätta med sina problem. Det låter sig inte alltid göras. EFT underlättar till exempel bearbetningen av traumatiska minnen och att kunna släppa negativa begränsande tankemönster. EFT är en erkänd behandlingsmetod bland annat i England.

Marina jobbar med EFT med en klient.

I stora delar är EFT en metod som man, när man har lärt sig den, kan använda på egen hand. Vid svårare känslomässiga problem eller trauman behöver man däremot guidning av en erfaren psykolog/psykoterapeut för att närma sig sina svårigheter. EFT är en skonsam teknik som gör det svåra lite lättare. EFT har inga dokumenterade negativa biverkningar.

Vill du veta mer hör av dig till marina@psykologkompaniet.se eller telnr 0763228610.